27 Volymvikter

 

27.1 Densitet (volymvikt) för vissa jordbruks- och fabriksprodukter

 

kg/m3

 

Produkt

Medeltal

Variation

Vete

770

720 - 820

Råg

730

680 - 750

Korn

670

580 - 700

Havre

500

400 - 600

Trindsäd

800

760 - 840

Potatis

670

620 - 730

Sockerbetor

650

600 - 700

Foderbetor

600

560 - 640

Morötter

700

650 - 750

Kålrötter

600

560 - 640

Rovor

500

450 - 600

Hö, löst eller löst pressat hö (lagringshöjd ca 4 m)1

 

 

- tidig skörd

  90

-

- sen skörd

  65

-

Hö, småbalar (glidkolvspress)

 

  80 - 260

Hö, stora balar (rullar)

 

110 - 280

Hö, stora balar (fyrkantiga, högdensitetspress)

 

200 - 280

Ensilage, 23-30% ts, plansilo (lagringshöjd 1,8 - 3,0 m)2

 

170 - 220

Ensilage, 35-45% ts, tornsilo (lagringshöjd 8 - 22 m)2

 

160 - 260

Ensilage, rundbal 25 % ts-halt

118

 

Ensilage, rundbal 30 % ts-halt

130

 

Ensilage, rundbal 35 % ts-halt

143

 

Ensilage, rundbal 40 % ts-halt

155

 

Ensilage, rundbal 45 % ts-halt

168

 

Ensilage, rundbal 50 % ts-halt

180

 

Ensilage, rundbal 55 % ts-halt

193

 

Ensilage, rundbal 60 % ts-halt

205

 

Silopress

 

180 - 230

Halm, opressat i lada

  50

  35 -   65

Halm, småbalar (svängkolvspress)

  60

  35 -   80

Halm, småbalar (glidkolvspress)

110

  50 - 170

Halm, stora balar (rullar)

 

  70 - 140

Halm, stora balar (fyrkantiga, högdensitetspress)

 

150 - 200

Rotfruktsblast, syrad

800

700 - 900

Betmassa, syrad

1 100

900 –1 100

Melass

1 400

-

Betfor

250

-

Betforpelletter

600

-

Vallfoderbriketter

500

-

Vallfoderbriketter

650

-

Koncentrerat

675

600 - 750

Färdigfoder, nöt, kross

475

400 - 550

Färdigfoder, nöt, pelletter

600

550 - 650

Färdigfoder, svin

625

550 - 700

Gröpe, korn

525

450 - 600

Gröpe, havre

450

400 - 500

Kross, korn

410

350 - 470

Kross, havre

385

320 - 450

Kalk (krossad kalksten, Mg-kalk, fuktat kalkstensmjöl

1 400

-

Urea

700

-

Kalimagnesia

1 400

-

Övriga handelsgödselmedel

 

900 - 1 100

Sand, naturfuktig

1 300

1 200 - 1 400

Stallgödsel, fast:

 

 

   häst, får

500

-

   nöt

750

-

   sugga, slaktsvin

700

-

   värphöns

900

-

   slaktkyckling

500

-

   övriga fjäderfän

600

-

Stallgödsel, klet

900

-

Stallgödsel, djupströbädd

500

-

Stallgödsel, flyt och urin

1 000

-

1 se även avsnitt Mjölkproduktion

2 se även avsnitt Mjölkproduktion

 

Källa: Åkesson, T. m.fl. 1971. Bygghandbok för hus, väg- och vattenbyggnad. Statens Maskinprovningar meddelande nr 2314 och 2797, Uppsala; Hemming, J. 1976. Torkning av storbalat hö. Aktuellt från lantbrukshögskolan nr 236. Uppsala; Supra, produkt-information; Sockerbolaget, produktinformation; Statens jordbruksverk, Gödselproduktion, lagringsbehov och djurtäthet vid nötkreaturshållning, Rapport 10, 1995. Jönköping; Lathund vid inventering av vallfoder och halm i storbal. 2004. Hushållningsällskapet Kristianstad.

Senast ändrad 2009-11-26.