Vilket mjölkpris behöver du för att gå runt?

Mjölkpriset har varierat mycket under det senaste året. Vilket mjölkpris behöver du för att det ska gå runt? Svaret beror givetvis mycket på förutsättningarna på gården, men också på vilken tidsperspektiv man har.

Utifrån kalkylen Mjölkko, 9000 kg, Götalands norra slättbygder kan man testa vilket mjölkpris man tål.

De priser som finns i kalkylen är de som gällde under hösten 2010. Man bör justera priserna för åtminstone de största intäkts- och kostnadsposterna. I januari 2011 är mjölkpriset omkring 3,10 kr/kg. Medelavkastningen i landet för kontrollerade kor är omkring 9500 kr. I kalkylen justeras kraftfodergivan automatiskt för den ändrade mjölkmängden. Det är ingen fullständig foderstatsberäkning men tillräckligt noggrann för en översiktlig ekonomisk kalkyl.

Täckningsbidrag 1 (TB 1) visar netto efter att direkta produktionsrelaterade kostnader är betalda. Däremot är inte underhållskostnader för byggnader och räntekostnader på rörelsekapital inräknat.

Täckningsbidrag 2 (TB2) visar nettot efter att samtliga rörliga särkostnader är betalda. Observera dock att kostnader för arbete inte är inkluderat i TB2.

I täckningsbidrag 3 (TB3) är samtliga kostnader relaterade till mjölkproduktionen inkluderade, alltså även amortering och räntekostnader för byggnader samt arbetskostnader.

Resultatet visar att intäkterna täcker de rörliga kostnaderna (TB2) men inte både arbete och kapitalkostnader för byggnader.