NYHETER

dot

2017-01-31
Driftsplan 1.07!...
läs mera >>

2016-11-14
Områdeskalkyler 2017...
läs mera >>

2016-08-30
Områdeskalkyler 2016...
läs mera >>

2015-09-18
Framtiden för Agriwise...
läs mera >>

2015-09-18
Gödselfunktion åtgärdad...
läs mera >>

2015-02-05
Driftplansprogrammet med uppdaterade kalkyler...
läs mera >>

2015-01-26
Poolpriserna 2014...
läs mera >>

2014-11-14
Driftsplanprogrammet - nu med uppdaterade kalkyler...
läs mera >>

2014-11-13
Fler kapitel uppdaterade...
läs mera >>

2014-11-13
Områdeskalkylerna version 2015 är publicerade...
läs mera >>

2014-08-07
Uppdatering inför 2015...
läs mera >>

2013-12-16
Databoken 2014 under uppdatering...
läs mera >>

2013-12-16
Uppdaterade priser - växtodling...
läs mera >>

2013-12-16
Lösenordsbyte...
läs mera >>

2013-11-26
Områdeskalkyler 2014...
läs mera >>

dot

Med stöd av

EU

Jordbruksverket

LRF

ekonomin

Välkommen!

Denna version av Agriwise är inte längre i drift, välkommen till Agriwise version 2 på https://www.agriwise.se

Agriwise är en tjänst för dig som jobbar med ekonomisk planering och rådgivning inom områdena jordbruk, skog och trädgård. Här finns dagsaktuell forskning omsatt till praktiska hjälpmedel så att du alltid har tillförlitliga data när du jobbar med kalkyler och planering. Genom att abonnera på tjänsten får du tillgång till en heltäckande informationstjänst med uppgifter om prisutveckling över tiden. Det finns också källor till uppgifterna så du vet var du kan hitta ytterligare information.

Ett abonnemang ger tillgång till:
• Databoken, en databas med priser, forsknings- och försöksresultat.
• Områdeskalkyler, cirka 600 produktionsgrenskalkyler.
• Driftsplanprogram, ger en helhetsbild av lantbruksföretagets ekonomi.

Agriwise baseras i dagsläget på data från ca 200 experter eller organisationer.
Läs mera >>

Kontakt:
agriwise@slu.se

osfig