dot

Med stöd av

 

LRF

Swedbank

SLU

Databasen för driftsplanering

av jord, skog och trädgård

Databasen för driftsplanering är en vidareutveckling av Databoken för driftsplanering. Demoversionen av databasen innehåller exempel från en tidigare version av Databasen. Det finns exempel på information från alla kapitel som finns i den skarpa versionen.

Växtodling  
Allmänna data
Stråsäd
Oljeväxter
Sockerbetor
Potatis
Grovfoder
Trindsäd
Trädgårdsbruk
Energigrödor
Animalieproduktion  
Allmänna data
Mjölkproduktion
Nötkött
Lammproduktion
Smågrisproduktion
Slaktsvinsproduktion
Fjäderfä
Hästar
Övrigt  
Ekologisk produktion
Skogsbruk
Arbete
Maskiner
Kapital
Energiproduktion och energianvändning
Försäkringar
Lagar och förordningar
Ersättningar, stöd och bidrag till lantbruket
Volymvikter
Special

För abonnemang, kontakta oss agriwise@slu.se