dot

Med stöd av

 

LRF

Swedbank

SLU

Områdeskalkyler och databas

Områdeskalkylerna är förkalkyler, avsedda att användas vid planering av driften på jordbruksföretag.

Det finns fyra olika kategorier av abonnemang. Abonnemangen tecknas årsvis.

Kundkategori
Årlig abonnemangsavgift
Aktiv partner
100 000 kr
Delpartner
50 000 kr
Myndigheter
25 000 kr
Enskilda företag
6 000 kr
Naturbruksgymnasium
3 000 kr

För abonnemang, kontakta oss agriwise@slu.se

Demo

I demoversionen finns det möjlighet till att ladda ner två kalkylexempel. Kalkylerna är i Microsoft Excel format.

För att använda kalkylerna krävs Excel 97.
Kalkylerna går lätt att anpassa till den enskilda gården eller efter andra behov. Alla posterna i kalkylerna är konterade enligt
EU-bas 99.

Kalkyler för nedladdning:
Kornkalkyl för Götalands södra slättbygder
Mjölkkokalkyl för Svealands slättbygder

Listor över de produktionsgrenar. "I många fall finns det flera kalkyler för en produktionsgren, med olika avkastningsnivåer, foderstater etc."

Djuruppfödning Ekologiska Köksväxtodling Specialproduktion Växtodling
Mjölkko Höstvete, foder Broccoli Rörflen Höstråg, populationssort
Kviga, mjölkko Vårkorn Morot Salix Höstråg, hybridsort
Mellankalv Havre Gul lök Vedproduktion Höstvete, bröd
Gödtjur, 11-12 månader Ärt Vitkål
Höstvete, foder
Vallfodertjur, 13-14 månader
Slåttervall, hö+bete
Blomkål
Inackordering av häst
Rågvete
Ungtjur, 18 månader
Slåttervall, hö+bete
Sallad
Sto, nordsvensk
Höstkorn
Stut
Slåttervall, ensilage,
2 skördar
Nordsvenskt föl, - 1år
Vårvete
Diko
Åkerbete
Nordsvenskt föl, - 2år
Vårkorn
Kviga, diko
Mjölkko
Nordsvenskt föl, - 3år
Havre
Ungtjur, dikalv
Kviga, mjölkko
Hästhålllning, varmblod
Höstraps, linjesort
Höstlamm
Avelssto, varmblod
Höstraps, hybridsort
Vårlamm
Hingsthållning, varmblod
Höstrybs
Vår- och sommarlamm
Uppfödning, varmblod -1,5 år
Vårraps
Modersugga
 
Uppfödning, varmblod -3,5 år
Vårrybs
Modersugga,
suggring
 

Ärt
Gylta
 
Honungsproduktion
Sockerbeta
Slaktsvin
 

Matpotatis, höstleverans
Värphöns, inredd bur
 
Gräsmatta
Matpotatis, vinterleverans
Slaktkyckling
 
Fabrikspotatis
Kalkon
 
Timotejfrö
Stallgödselspridning, fastgödsel
 
Klöverfrö
Stallgödselspridning, flytgödsel
 
Slåttervall, hö+bete
Stallgödselspridning, kletgödsel
 
Slåttervall, hö
 
Slåttervall, ensilage, 2 skördar
 
Slåttervall, ensilage, 3 skördar
 
Rundbalsensilage
 
Åkerbete
 
Naturbetesmark
 
Grönfoder
 
Helsädsensilage
 
Majsensilage
 
Halmbärgning
 
Träda
 
Spannmålstorkning och lagring