dot

Med stöd av

LRF

Swedbank

SLU

Om Agriwise

Verksamhetsidé
Agriwise är ett utvecklingssamarbete mellan SLU, Landshypotek, LRF Konsult samt Swedbank och drivs på Institutionen för ekonomi på SLU. Agriwise är grunden till en gemensam strategi för att producera aktuell och korrekt planeringsinformation för jord, skog och trädgård.

Agriwise ska förmedla relevant information från SLUs forskning kompletterat med annan information och applikationsprogram genom Internet, så att användarna upplever att de får ett komplett, aktuellt och korrekt underlag till planering på kort och lång sikt samt referensmaterial för resultatanalys av lantbruks-, skogsbruks- och trädgårdsföretag. Områdeskalkylerna och driftsplaneprogrammet är exempel på hur informationen kan användas som beslutsunderlag för lantbruksnäringen.

Användning
All information som behövs för ekonomisk planering av ett lantbruksföretag finns i tabell- eller diagram-form i Databoken. Denna information sammanställs sedan i produktionsgrenskalkyler för till exempel mjölkkor, köksväxtodling eller hästhållning. Kalkylerna finns i Excelformat för att det ska vara möjligt för dig att enkelt göra egna justeringar. Produktionsgrenskalkylerna kan sedan sammanställas i Driftplaneringsprogrammet för att visa resultatet för hela företaget.

Historik
Uppbyggnaden av Agriwise finansierades med stöd från NUTEKs favorIT-program. Det programmet stödjer utvecklingen av nya samverkans-modeller samt kombinering av känd teknik och nya standarder på Internet. NUTEKs favorIT-program gav stöd till Agriwise för att projektet kan ge generella resultat och lösningar som kan vara tillämpbara även i andra branscher.

Projektet är ett exempel på en modell för informationskedjor. Agriwise ger ny kunskap om möjliga organisatoriska och tekniska lösningar. Information skall bearbetas och tillhandahållas för att fungera ihop med användarnas tillämpningsprogram.

agriwise@slu.se
Tel 018 67 10 00